ΤΟ ΕΡΓΟΣΤAΣΙΟ

ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜOΣ

Όλες οι κατασκευές ξεκινούν από τη πρώτη ύλη. Η επεξεργασία πόρτων – παραθύρων και ειδικών κατασκευών γίνεται στο εργοστάσιο σε όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και την βαφή όπου ολοκληρώνεται ο κύκλος κατασκευών.

Για καμμιά κατασκευή δεν χρησιμοποιούνται ημιέτοιμα προϊόντα.

αποθήκη